Johor Toyyiban Laboratories aka JTLab menjadi rakan pengujian produk bagi Konsortium Halal Ode Halal.Asia

Johor Toyyiban Laboratories aka JTLab menjadi rakan pengujian produk bagi Konsortium Halal Ode Halal.Asia — sebuah inisiatif ekonomi Halal yang digerakkan oleh Kumpulan Vantage Solutions Sdn. Bhd.
Penawaran perkhidmatan pengujian produk oleh #JTLab diberikan dengan kadar diskaun istimewa kepada rakan-rakan niaga konsortium.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

×